GDPR (General Data Protection Regulation)

Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amely a 2018.május 25-ei hatályba lépésével számos változást hoz a vállalkozások adatkezelésébe.

A GDPR bevezetése

Ezek többnyire azzal függenek össze, hogy sokkal nagyobb kontrollt kapnak a felhasználók saját személyes adataik fölött.

A változások többek között a hozzájárulási nyilatkozatokra, a hozzáférési és tájékoztatási kötelezettségekre vonatkoznak, amelyek komoly elvárásokat támasztanak a munkáltatók felé.

Mivel minden Európai Unióban tevékenykedő cégre vonatkozik az előírás, ezért Önnek is fontos, hogy megfeleljen a követelményeknek.

A rendelet be nem tartása komoly bírsággal járhat. Ez az éves árbevétel 4%-át jelenti, vagy maximum 20 millió eurót attól függően, hogy melyik a nagyobb, de talán még bírságnál is nagyobb kockázatokat jelentenek majd a kártérítési keresetek, amelyekkel a természetes személyek élhetnek.

Az adatvédelmi szervezet kulcsfigurája a belső adatvédelmi felelős, vagy a GDPR hatályba lépését követően az adatvédelmi tisztviselő, akit vagy jogszabályi rendelkezés alapján kötelező kineveznünk (erről lásd a hatályos 2011. évi CXII. törvény 24. §-át), vagy pusztán az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésének elősegítésére kinevezhetünk.

Ő az, akire a munkáltatók, valamint a munkavállalók is támaszkodhatnak, aki kialakítja és karban tartja az adatvédelmi szabályozási rendszerünket, segít, tanácsot ad, adatvédelmi nyilvántartásokat vezet, kapcsolatot tart hatósággal, érintettel, közreműködik döntések meghozatalában, érintettek jogainak gyakorlásában stb.

Cégünk vállalja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását képesített adatvédelmi tisztviselőink segítségével.

TOP